Kategóriák

Information

Gyártók

Új termékek

Partnereink

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános adatvédelmi irányelvek

A FIX Informatika Kft., mint a honlap üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) tiszteletben tartja a hatályos adatvédelmi szabályokat, az oldalon regisztráló tagok és a honlap egyéb látogatói (továbbiakban: Felhasználók) személyes adatainak védelme érdekében. Az Üzemeltető a szabályok kialakításakor, illetve a honlap üzemeltetési feltételeinek meghatározása során különös tekintettel volt az alábbi törvényekre és ajánlásokra:

  • 1992. évi LXIII. trv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  • 1998. évi VI. trv az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
  • 2001. CVIII. trv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Adatvédelmi állásfoglalása értelmében az Üzemeltető a tudomására jutott, Felhasználók által közölt, személyes adatokat, az adatközlő hozzájárulása nélkül nem adja ki harmadik fél részére (ide nem értve a jogszabályból eredő adatszolgáltatási kötelezettséget.).

A kitöltött kérdőívekről, adatlapokról kizárólag csak anonim összesített elemzéseket tesz közzé, vagy olyan összesített formában adja át azokat harmadik fél részére, amelyek nem tartalmazzák a felhasználók azonosítására alkalmas adatokat.

Harmadik fél részére ellenszolgáltatás fejében sem adja tovább a regisztrációnál megadott személyes adatokat, illetve az így létrejövő címlistát, tehát nem járul hozzá a címlistákkal, adatokkal történő kereskedéshez.

A honlapon elhelyezett, más weblapokra mutató linkek, hivatkozások üzemeltetőinek eljárásait nem ellenőrizheti az üzemeltető, így az ottani adatközlésekért sem tud felelősséget vállalni. Nem felelős azok tartalmáért, titokvédelmi eljárásaikért. A külső hivatkozások honlapon történő elhelyezése sem jelenti azt, hogy bármilyen kapcsolatban áll a hivatkozott honlap üzemeltetőivel, vagy egyetért szolgáltatásaikkal, esetleg az oldalaikon elhelyezett tartalommal.

Az Üzemeltető kizárólagos tulajdonosa a honlapon található tartalmi, technológiai elemeknek. A honlapon található információk teljes vagy részleges után közlése kizárólag az Üzemeltető előzetes írásos beleegyezésével történhet.

A honlap egyes részei csak regisztráció után érhetőek el. A regisztráció során megadott személyes adatok az Üzemeltető nyilvántartásába kerülnek. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.

Üzemeltető kijelenti, hogy kéretlen reklámleveleket (spam) nem küld a regisztrált felhasználók számára. Hírlevele tartalmazhat reklámokat, melyek tevékenységével

kapcsolatosak azonban az Üzemeltető leiratkozási lehetőséget biztosít minden egyes hírlevél végén leiratkozó link segítségével. Valamint eleget tesz a Felhasználók Üzemeltető részére elektronikus levélben jelzett leiratkozási kérelmének is, ezen kéréseket Üzemeltető legfeljebb 5 munkanapos feldolgozási időn belül teljesíti.